1
HEDVÁBNÁ MASKA PRO OBJEDNÁVKY NAD 270 - KÓD 'SELFLOVE'

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v září 2020.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují postupy nakládání s informacemi ze strany Sleep&Glow. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jaké informace od vás shromažďujeme, jak je používáme a sdílíme a jaké máte možnosti volby ohledně jejich shromažďování a používání. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace, které o vás shromažďujeme na našich webových stránkách a při jiné komunikaci s námi.
SVÝM SOUHLASEM S PŘÍSTUPEM NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, NÁKUPEM NAŠICH PRODUKTŮ A KOMUNIKACÍ NEBO JINOU INTERAKCÍ S NÁMI PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S POSTUPY OCHRANY INFORMACÍ POPSANÝMI V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

INFORMACE, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace, které o vás Sleep&Glow shromažďuje. V tomto dokumentu se „osobními údaji“ rozumí informace, které vás osobně identifikují, například vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo číslo kreditní karty, a „neosobními údaji“ se rozumí informace, které se vás týkají, ale přímo vás neidentifikují. „Informace“ jsou v těchto zásadách souhrnným označením pro osobní i neosobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné třetí strany ani na žádné webové stránky, které mohou být propojeny s našimi online službami nebo produkty.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Sleep&Glow a naši externí poskytovatelé služeb (třetí strany) shromažďují informace o vás z různých zdrojů, včetně osobních údajů, které nám poskytnete přímo při objednávce, nákupu, žádosti o informace nebo jiné komunikaci s námi. Informace o vás shromažďujeme také od třetích stran, včetně jiných online služeb a našich obchodních partnerů. Můžeme kombinovat jakékoli informace, které o vás shromáždíme, pro jakýkoli účel popsaný v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Osobní údaje. Osobní údaje zahrnují vaše jméno, adresu (fakturační i dodací), e-mailovou adresu, údaje o kreditní kartě a/nebo telefonní číslo. Každý údaj zvlášť je osobní údaj a my shromažďujeme různé množství osobních údajů podle toho, jak s námi spolupracujete. Osobní údaje shromažďujeme například tehdy, když si u nás objednáte produkt, vyžádáte si od nás informace o produktu, propagační akce nebo jiná sdělení, kontaktujete nás nebo s námi komunikujete, účastníte se průzkumů, účastníte se soutěží nebo propagačních akcí, zašlete nám recenzi produktu, posudek, komentář, návrh nebo jiný obsah, přistupujete na naše stránky nebo účty na sociálních sítích třetích stran, jako je Facebook, Twitter nebo Pinterest, nebo s námi jinak komunikujete online nebo telefonicky a poštou. Na základě způsobu, jakým s námi komunikujete, a informací, které s námi sdílíte, používáme shromážděné osobní údaje ke zpracování a komunikaci s vámi ohledně vaší objednávky, k odeslání objednaných produktů, ke zpracování plateb kreditní kartou, ke zlepšení vašich nákupních zkušeností, ke komunikaci s vámi o našich produktech a událostech, které by vás mohly zajímat, a k dalším marketingovým a výzkumným účelům. V zájmu ochrany před podvody a krádežemi identity si vyhrazujeme právo požadovat při každém nákupu doklad totožnosti.
Automaticky shromažďované informace. Naše webové stránky, e-mailové zprávy a reklamy používají různé sledovací technologie, které mohou zahrnovat soubory cookie, informace ze souborů protokolu, webové majáky (sledovací pixely), údaje o poloze, online analýzy (souhrnně „nástroje pro sledování“), aby od vás automaticky shromažďovaly informace. Spolu s našimi poskytovateli služeb třetích stran používáme nástroje pro sledování k různým účelům, včetně vylepšení vašich online zkušeností a našich nabídek produktů. Automaticky shromážděné informace považujeme za neosobní údaje. Další informace o nástrojích pro sledování, které můžeme používat, naleznete níže.

Soubory cookie: My i naši externí poskytovatelé služeb (třetí strany) používáme soubory cookie, což jsou malé soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují webovým stránkám zapamatovat si informace o vás. Soubory cookie používáme ke sledování toho, jak jsou naše webové stránky používány, k marketingovým účelům a k přizpůsobení a zlepšení našich webových stránek. Informace ze souboru protokolu: Informace ze souborů protokolu jsou automaticky hlášeny vaším prohlížečem nebo mobilním zařízením při každém přístupu na naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat vaši IP adresu, charakteristiky zařízení a softwaru (například typ a operační systém), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, adresy URL, odkazující/výstupní stránky, údaje o kliknutí, názvy domén, cílové stránky, zobrazené stránky a další podobné informace.
Webové majáky: Když používáte naše webové stránky, my a naši externí poskytovatelé služeb (třetí strany) používáme tzv. webové majáky (známé také jako clear gify nebo action tagy), které se používají k anonymnímu sledování vašeho chování na internetu. Kromě toho můžeme také používat clear gify v e-mailech ve formátu HTML zasílaných našim uživatelům, abychom mohli sledovat, které e-maily jsou otevřeny a na které odkazy příjemci kliknou. Tyto informace usnadňují přesnější vykazování a zlepšování našich webových stránek.
Údaje o poloze: Když přistupujete na naše webové stránky prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme my a naši externí poskytovatelé služeb (třetí strany) přistupovat k informacím o vašem mobilním zařízení, shromažďovat je, monitorovat a/nebo vzdáleně ukládat, stejně jako „údaje o poloze“ v reálném čase, které mohou zahrnovat souřadnice GPS.
Online analýza: Používáme analytické nástroje třetích stran, včetně služby Google Analytics, které nám pomáhají měřit návštěvnost a trendy používání našich webových stránek. Tyto nástroje shromažďují informace odeslané vaším prohlížečem nebo mobilním zařízením, včetně navštívených stránek a dalších informací, které nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky a nabídky. Další informace o tom, jak společnost Google shromažďuje, používá a sdílí vaše informace, naleznete na této stránce.
Poslat příteli: Můžeme vám dát příležitost informovat své přátele o informacích o produktech a propagačních akcích. Pokud využijete možnosti Poslat příteli, požádáme vás o jméno a e-mailovou adresu vašeho přítele, abychom mu mohli zaslat požadované informace.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Sleep&Glow používá vaše údaje, včetně osobních údajů, k různým obchodním účelům, včetně:

 • poskytování našich produktů;
 • zpracování objednávek a plateb;
 • registrace výrobku a záruky;
 • komunikace s vámi;
 • zlepšování a přizpůsobování našich produktů, propagačních akcí, komunikace a reklamy; odpovídání na vaše dotazy, komentáře nebo příspěvky;
 • zajištění zákaznického servisu a technické podpory, což může zahrnovat odpovědi na vaše požadavky, řešení problémů a/nebo odstraňování potíží;
 • interních operací, jako je vylepšování naší nabídky produktů, marketingové úsilí a provádění výzkumu a analýzy;
 • vývoje nových produktů a propagačních akcí;
 • marketingových účelů;
 • snahy zabránit podvodům nebo potenciálně nezákonným činnostem;
 • prosazování našich podmínek používání;
 • dodržování platných zákonů, předpisů a realizace právních kroků; a/nebo
 • ochraně bezpečnosti a integrity našeho podnikání, značek, zákazníků a obchodních
 • partnerů a externích poskytovatelů služeb (třetích stran).

Všechny informace, které o vás shromažďujeme nebo získáváme, můžeme kombinovat pro kterýkoli z výše uvedených účelů.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Sleep&Glow sdílí a zveřejňuje vaše osobní údaje za následujících okolností:

 • se třetími stranami, které naším jménem poskytují různé služby, včetně vývoje, údržby a podpory našich webových stránek, vyřizování objednávek, zpracování plateb kreditními kartami, doručování zásilek, marketingového výzkumu a analýzy, komunikace a zákaznického servisu;
 • s obchodními partnery třetích stran v souvislosti s našimi webovými stránkami, prodejem a realizací produktů a pro marketingové účely;
 • za účelem vymáhání dodržování našich Podmínek používání a všech dalších platných podmínek a jiných dohod;
 • k ochraně proti podvodům.

UŽIVATELSKÉ PŘÍSPĚVKY/RECENZE PRODUKTŮ/SDÍLENÍ

Jakékoli informace, které zveřejníte (1) na našich webových stránkách, například recenzi produktu, posudek nebo komentář, (2) na platformách sociálních médií, jako je Facebook, nebo (3) pomocí funkce „Sdílet“, uvidí, shromáždí a použije kdokoli, kdo k nim má přístup, mimo jiné včetně vašeho uživatelského jména/jména na obrazovce. Jste proto zodpovědní za všechny kroky vyplývající z jakýchkoli informací, včetně osobních údajů, které zveřejníte prostřednictvím našich webových stránek nebo platforem sociálních médií. Nezapomeňte, že veškeré informace, které sdílíte nebo jinak zveřejníte, se stávají veřejnými informacemi, nevztahují se na ně tyto Zásady ochrany osobních údajů a Sleep&Glow nenese odpovědnost za důsledky takových zveřejnění. V souladu s podmínkami používání našich webových stránek můžeme veškeré informace, které zveřejníte na těchto veřejných místech, použít pro komerční marketingové účely Sleep&Glow.

VAŠE VOLBY

Poskytujeme vám možnost aktualizovat a/nebo vymazat určité osobní údaje a odmítnout, aby byly vaše osobní údaje používány nebo zveřejňovány pro určité účely. Můžete například:

 • opravit nebo aktualizovat své osobní údaje;
 • změnit své preference pro určitá sdělení (např. nabídky produktů);
 • zvolit si, zda od nás chcete dostávat propagační akce a nabídky;
 • požadovat, abychom vaše osobní údaje nesdíleli s třetími stranami pro jejich marketingové účely; a/nebo
 • požádat o přístup ke svým osobním údajům.

Svou volbu můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese:

E-mail : [email protected]

ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ

Snažíme se udržovat vaše osobní údaje v bezpečí a zavádíme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, která nám pomáhají chránit tyto údaje před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním. K zajištění bezpečnosti informací o kreditních kartách zákazníků používáme standardní šifrovací technologii. Žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání dat však není nikdy zcela bezpečný, a proto nemůžeme zaručit, že vaše osobní údaje nebudou nikdy zpřístupněny, použity nebo zveřejněny. V případě, že jakékoli osobní údaje pod naší kontrolou budou ohroženy v důsledku narušení bezpečnosti, podnikne Sleep&Glow přiměřené kroky k prošetření situace a v případě potřeby vyrozumí osoby, jejichž údaje mohly být ohroženy, a podnikne další kroky v souladu s platnými zákony a předpisy.

ODKAZY, WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN A PLATFORMY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Naše online služby a komunikace mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a platformy sociálních médií, jako je Facebook, Twitter nebo Pinterest („Propojené stránky“). Nejsme odpovědní za postupy ochrany osobních údajů, zásady nebo obsah jakýchkoli Propojených stránek, a to ani v případě, že na ně odkazujete z našich online služeb nebo komunikace. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na žádné Propojené stránky. Nemáme žádnou kontrolu nad shromažďováním nebo používáním informací, včetně osobních údajů, na jakýchkoli Propojených stránkách. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech Propojených stránek, které navštívíte.

UŽIVATEL ZE ZEMÍ MIMO USA

Naše webové stránky jsou poskytovány ze Spojených států a podléhají platným státním a federálním zákonům Spojených států. Pokud se nacházíte mimo území Spojených států, mějte na paměti, že vaše údaje jsou přenášeny a ukládány ve Spojených státech. Naše webové stránky a podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů mohou, ale nemusí být v souladu se zahraničními právními předpisy, takže pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte naše webové stránky.

PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ RESIDENTA KALIFORNIE

Obyvatelé státu Kalifornie si mohou vyžádat seznam všech třetích stran, kterým jsme v uplynulém roce poskytli určité osobní údaje (podle kalifornských zákonů) pro účely přímého marketingu těchto třetích stran. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chcete takový seznam získat, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů pro uživatele. Ve všech žádostech musíte uvést „Práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii" a své jméno, adresu, město, stát a poštovní směrovací číslo. V textu žádosti uveďte dostatek informací, abychom mohli určit, zda se vás tato možnost týká. Musíte potvrdit, že jste obyvatelem Kalifornie, a uvést aktuální kalifornskou adresu, abychom vám mohli odpovědět. Upozorňujeme, že žádosti podané telefonicky nepřijímáme a že neneseme odpovědnost za oznámení, která nejsou správně označena nebo odeslána nebo která neobsahují úplné informace.
Oznámení státu Kalifornie ohledně nesledování (Do Not Track): V současné době neexistuje celosvětově jednotný nebo konzistentní průmyslový standard nebo definice pro reakci na signály Do Not Track, jejich zpracování nebo sdělování. Stejně jako mnoho jiných webových stránek a online služeb tak naše webové stránky v současné době nemohou reagovat na signály Do Not Track. Chcete-li se dozvědět více o „Do Not Track", navštivte stránku http://www.allaboutdnt.com.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Vědomě nevyžadujeme ani neshromažďujeme osobní údaje online od dětí mladších 13 let bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků. Pokud se domníváte, že jsme takové informace shromažďovali bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže (v části Kontaktujte nás).

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat s účinností od zveřejnění revidovaných zásad ochrany osobních údajů spolu s datem jejich poslední aktualizace na našich webových stránkách. Pravidelně kontrolujte naše zásady ochrany osobních údajů, zda nebyly aktualizovány. Pokud změna těchto Zásad ochrany osobních údajů podstatně ovlivní používání nebo zveřejňování vašich osobních údajů, upozorníme vás na to umístěním výraznějšího oznámení na naší domovské stránce. Pokud budete nadále používat naše webové stránky, objednávat produkty, poskytovat nám vaše údaje nebo s námi jinak komunikovat, souhlasíte s těmito změnami zásad ochrany osobních údajů. Pokud chcete získat informace o takových změnách, kontaktujte nás, jak je popsáno níže.

Cart
0 produkt
cart empty
V košíku nie sú žiadne položky Košík čaká na naplnenie. Prajeme vám príjemné nakupovanie!
E-SHOP