1
Poslední dny našeho narozeninového výprodeje! Užijte si -10%! Kód 'HB10'!

PODMÍNKY POUŽITÍ

PODMÍNKY POUŽITÍ

Tyto webové stránky provozuje Sleep&Glow. Veškeré dotazy směřujte na adresu [email protected]

Používání těchto webových stránek se řídí těmito podmínkami - věnujte prosím několik minut jejich prostudování. Používáním webových stránek www.sleepandglow.com vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním těchto pravidel a jejich závazností. Pokud s některými z těchto podmínek či pravidel nesouhlasíte, nepoužívejte naše webové stránky.

www.sleepandglow.com

Sleep&Glow má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat nebo upravit bez předchozího upozornění. Používání webových stránek po jakékoli takové změně znamená váš souhlas s dodržováním a závazností změněných podmínek. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si při každém použití těchto webových stránek přečetli tyto podmínky.

Snažíme se zajistit, aby informace zveřejněné na našich webových stránkách byly správné a aktuální. Přestože se snažíme zajistit aktuálnost webových stránek, neručíme za správnost a úplnost jakýchkoli informací dostupných na webových stránkách a neneseme odpovědnost za jakékoli nepřesnosti nebo opomenutí týkající se jakýchkoli informací.

INFORMACE O PRODUKTU

Sleep&Glow prodává výrobky výhradně prostřednictvím svého internetového obchodu www.sleepandglow.com a autorizovaných online/offline prodejců/zástupců. Jakýkoli nákup u neautorizovaných prodejců/zástupců se uskutečňuje výhradně na riziko kupujícího. Proto nemůžeme zaručit pravost těchto výrobků a poskytnout na ně jakoukoli záruku.

UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA

Sleep&Glow® je registrovaná ochranná známka chráněná zákonem.

Na tyto webové stránky a jejich obsah (texty, vizuální objekty, fotografie a videa) se vztahují autorská práva. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu správy webových stránek Sleep&Glow® nelze tyto webové stránky a jejich obsah kopírovat, reprodukovat nebo znovu publikovat v jakémkoli formátu.

Citování obsahu v jakékoli podobě, včetně upravené verze, je možné pouze tehdy, pokud do textu umístíte aktivní, jasně viditelný a indexovaný odkaz na zdroj a odkaz na značku Sleep&Glow!
Celý obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy jako kolektivní dílo podle amerických zákonů o autorských právech.

PŘÍSPĚVKY/RECENZE

Veškeré komentáře, zpětná vazba, poznámky, zprávy, nápady, návrhy nebo jiná sdělení (dále jen „komentáře“) zaslané na adresu www.sleepandglow.com jsou a zůstávají výhradním vlastnictvím Sleep&Glow. Vaše odeslání jakýchkoli takových komentářů představuje postoupení veškerých celosvětových práv, nároků a zájmů na veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví v komentářích na Sleep&Glow. Sleep&Glow bude oprávněna používat, reprodukovat, zveřejňovat a distribuovat jakýkoli vámi zaslaný materiál za jakýmkoli účelem, bez omezení a bez nároku na jakoukoli kompenzaci.
Pokud nám poskytnete recenzi, mimo jiné včetně recenze našich produktů nebo služeb, nebude taková recenze důvěrná ani tajná a můžeme ji použít jakýmkoli způsobem. Odesláním vaší recenze: (i) prohlašujete a zaručujete, že recenze je vaše původní, že k ní nemá žádná jiná strana žádná práva a že jste se vzdali jakýchkoli „duševních práv“ k takové recenzi, a (ii) udělujete nám bezúplatné, neomezené, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní a plně převoditelné právo, postoupitelné a sublicencovatelné právo a licenci k používání, reprodukci, publikování, distribuci, zobrazování, překladu, shrnutí, úpravě a přizpůsobení takové recenze (v celém rozsahu nebo jen její části) a/nebo k jejímu začlenění do jiných děl v jakékoli nyní známé nebo později vyvinuté formě, médiu nebo technologii, podle našeho uvážení, s vaším jménem nebo bez něj. Všechny recenze a reference na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně pro potřeby Sleep&Glow a nesmějí být žádným způsobem reprodukovány nebo kopírovány.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Sleep&Glow nepřebírá žádné riziko ani odpovědnost za vaše používání těchto webových stránek nebo jakýkoli obsah poskytovaný na těchto webových stránkách.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Sleep&Glow ani její zaměstnanci, jednatelé, vedoucí pracovníci, zástupci, prodejci nebo dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s používáním nebo nemožností používat tyto webové stránky.
Jedná se o komplexní omezení odpovědnosti, které se vztahuje na veškeré ztráty a škody jakéhokoli druhu (obecné, zvláštní, následné, náhodné, exemplární nebo jiné, mimo jiné včetně ztráty dat, příjmů nebo zisků), ať už na základě smlouvy, nedbalosti nebo jiného protiprávního jednání, a to i v případě, že autorizovaný zástupce Sleep&Glow byl upozorněn nebo měl vědět o možnosti vzniku takových škod.
Pokud nejste spokojeni s těmito webovými stránkami nebo s jakýmkoli obsahem na těchto stránkách, včetně smluvních podmínek, můžete přestat tyto stránky používat. Používáním těchto webových stránek berete na vědomí, že je používáte na vlastní nebezpečí.

UPLATŇOVÁNÍ PODMÍNEK

Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním souhlasíte s tím, že váš přístup na tyto webové stránky a jejich používání podléhá těmto podmínkám, jakož i všem platným zákonům, které se řídí a vykládají podle zákonů Spojených států amerických.

Poslední aktualizace: září 2020

Košík
0 produkty
cart empty
V košíku nejsou žádné položky Košík čeká na naplnění. Přejeme vám příjemné nakupování!
E-SHOP