1
Posledné dni našej narodeninovej výpredaje! Užite si -10%! Kód 'HB10'!

PODMIENKY POUŽITIA

PODMIENKY POUŽITIA

Tieto webové stránky prevádzkuje Sleep&Glow. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás na adrese [email protected]

Používanie týchto webových stránok podlieha týmto podmienkam - venujte prosím niekoľko minút ich preštudovaniu. Používaním webových stránok www.sleepandglow.com vyjadrujete svoj súhlas s dodržiavaním týchto pravidiel a ich záväznosťou. Ak s niektorými z týchto podmienok alebo pravidiel nesúhlasíte, nepoužívajte naše webové stránky.

www.sleepandglow.com

Sleep&Glow si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Používanie webových stránok po akejkoľvek takejto zmene znamená váš súhlas s dodržiavaním a záväznosťou zmienených podmienok. Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste si pri každom použití týchto webových stránok prečítali tieto podmienky.

Snažíme sa zabezpečiť, aby informácie zverejnené na našich webových stránkach boli správne a aktuálne. Napriek tomu, že sa snažíme zaručiť aktuálnosť webových stránok, neručíme za presnosť a úplnosť akýchkoľvek informácií dostupných na webových stránkach a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti alebo opomenutia týkajúce sa akýchkoľvek informácií.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Sleep&Glow výhradne predáva svoje produkty prostredníctvom svojho internetového obchodu www.sleepandglow.com a autorizovaných online/offline predajcov/zástupcov. Akýkoľvek nákup u neautorizovaných predajcov/zástupcov sa uskutočňuje výhradne na riziko kupujúceho. Preto nemôžeme garantovať autenticitu týchto výrobkov a poskytnúť na ne akúkoľvek záruku.

UPOZORNENIE NA AUTORSKÉ PRÁVA

Sleep&Glow® je registrovaná ochranná známka chránená zákonom.

Na tieto webové stránky a ich obsah (texty, vizuálne prvky, fotografie a videá) sa vzťahujú autorské práva. Všetky práva vyhradené. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu správcov webových stránok Sleep&Glow® nie je možné tieto webové stránky a ich obsah kopírovať, reprodukovať alebo znovu publikovať v akomkoľvek formáte.

Citovanie obsahu v akejkoľvek podobe, vrátane upravenej verzie, je možné len v prípade, ak do textu umiestnite aktívny, zreteľne viditeľný a indexovaný odkaz na zdroj a odkaz na značku Sleep&Glow! Celý obsah týchto webových stránok je chránený autorskými právami ako kolektívne dielo podľa amerických zákonov o autorských právach.

PRÍSPEVKY/RECENZIE

Všetky komentáre, spätná väzba, poznámky, správy, nápady, návrhy alebo iné oznámenia (ďalej len „komentáre“) zaslané na adresu www.sleepandglow.com sú a zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti Sleep&Glow. Vaše zaslanie akýchkoľvek takýchto komentárov predstavuje odstúpenie všetkých celosvetových práv, nárokov a záujmov na všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva v komentároch na Sleep&Glow. Sleep&Glow bude oprávnená používať, reprodukovať, zverejňovať a distribuovať akýkoľvek materiál, ktorý nám pošlete, bez obmedzení a bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.
Ak nám poskytnete recenziu, vrátane recenzie našich produktov alebo služieb, taká recenzia nebude dôverného charakteru a môžeme ju použiť akýmkoľvek spôsobom. Zaslaním svojej recenzie: (i) vyhlasujete a zaručujete, že recenzia je vaša pôvodná, že k nej žiadna iná strana nemá žiadne práva a že ste sa vzdali akýchkoľvek „duševných práv“ k takejto recenzii, a (ii) udeľujete nám bezodplatné, neobmedzené, trvalé, neodvolateľné, nevýhradné a plne prenositeľné právo, postúpiteľné a sublicencovateľné právo a licenciu na používanie, reprodukciu, publikovanie, distribúciu, zobrazovanie, preklad, sumarizáciu, úpravu a prispôsobenie takejto recenzie (v plnom rozsahu alebo len jej časti) a/alebo na jej začlenenie do iných diel v akejkoľvek teraz známej alebo neskôr vyvinutej forme, médiu alebo technológii, podľa našho uváženia, s vaším menom alebo bez neho. Všetky recenzie a odkazy na týchto webových stránkach sú určené výlučne pre potreby spoločnosti Sleep&Glow a nesmú byť žiadnym spôsobom reprodukované alebo kopírované.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Sleep&Glow nepreberá žiadne riziko ani zodpovednosť za vaše používanie týchto webových stránok alebo akýkoľvek obsah poskytovaný na týchto webových stránkach.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Sleep&Glow ani jej zamestnanci, riaditelia, vedúci pracovníci, zástupcovia, predajcovia alebo dodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty alebo škody vzniknuté v súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používať tieto webové stránky.
Jedná sa o komplexné obmedzenie zodpovednosti, ktoré sa vzťahuje na všetky straty a škody akéhokoľvek druhu (všeobecné, osobitné, následné, náhodné, exemplárne alebo iné, vrátane straty údajov, príjmov alebo ziskov), bez ohľadu na to, či vznikli na základe zmluvy, nedbanlivosti alebo iného protiprávneho konania, aj v prípade, že autorizovaný zástupca Sleep&Glow bol upozornený alebo mal vedieť o možnosti vzniku takýchto škôd. Ak nie ste spokojní s týmito webovými stránkami alebo s akýmkoľvek obsahom na týchto stránkach, vrátane zmluvných podmienok, môžete prestať tieto stránky používať. Používaním týchto webových stránok uznávate, že ich používate na vlastné riziko.

UPLATŇOVANIE PODMIENOK

Prístupom na tieto webové stránky a ich používaním súhlasíte s tým, že váš prístup na tieto webové stránky a ich používanie podlieha týmto podmienkam, ako aj všetkým platným zákonom, ktoré sa riadia a vykladajú podľa zákonov Spojených štátov amerických.

Posledná aktualizácia: september 2020

Cart
0 produkt
cart empty
V košíku nie sú žiadne položky Košík čaká na naplnenie. Prajeme vám príjemné nakupovanie!
E-SHOP